Juridische teksten

Op deze pagina vind je alle juridische teksten overzichtelijk bij elkaar.

Inhoud

Alles conform de relevante wet en regelgeving
Externe website: Complementaire Kwaliteitstherapeuten 2021Externe website: CAT vergoedbaarPraktijk Barbara Kremers is aangesloten bij de beroepsorganisatie stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten (voorheen ‘Complementair Aanvullende Therapeuten-level 5’) en CAT Vergoedbaar en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Barbara Kremers is erkend Kwaliteitstherapeut en werkt volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Zorgverzekeraars kunnen haar als CAT Vergoedbare therapeut terugvinden in het Vektis-register. Dat betekent dat onder voorwaarden een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten mogelijk is.

Complementaire geneeswijzen werken aanvullend op een reguliere behandeling, dienen niet als vervanging maar ondersteunen het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Bij het constateren van zogeheten ‘rode vlaggen‘ zal cliënt direct worden doorverwezen naar de eigen huisarts of Spoed Eisende Hulp.

Beroepscode Kwaliteitstherapeuten

  • Een Kwaliteitstherapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
  • Een Kwaliteitstherapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
  • Een Kwaliteitstherapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
  • Indien een Kwaliteitstherapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de Kwaliteitstherapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
  • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een Kwaliteitstherapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.
  • Een Kwaliteitstherapeut respecteert de stichting Complementaire Kwaliteitstherapeuten.

Daarnaast heeft Barbara ook de Eed van Hippocrates afgelegd.

Registertherapeut BCZ

Logo RBCZ
Barbara Kremers is HBO Registertherapeut BCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Klachtenregeling

Externe website GATBarbara Kremers valt als CK- en CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke geschillencommissie.

Naar de Klachtenregeling »

Tuchtrecht
Tuchtrecht Complementaire ZorgBarbara Kremers valt als CAT level 5 therapeut onder het TCZ Tuchtrecht.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke aanbieding en elke overeenkomst tussen Praktijk Barbara Kremers en haar cliënt inzake het leveren van diensten.

Naar de Algemene Voorwaarden »

Cookieverklaring

Ook deze website gebruikt cookies. Technische cookies en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak. Analytische cookies zorgen dat meting van o.a bezoekersaantallen mogelijk is.

Naar de Cookieverklaring »

Copyright
De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, illustraties etc. zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.

Naar de Copyright verklaring »

Privacyverklaring

Jouw privacy is superbelangrijk. Hieronder lees je welke gegevens ik verzamel, waarom en met welke grondslag en hoe ik deze gegevens beveilig.

Naar de Privacyverklaring »

Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je als lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Naar de Disclaimer »

Anti Spam Beleid

Spam is ongevraagde en ongewenste e-mail die naar meerdere mensen wordt verstuurd. Net als iedereen heb ik ook een hekel aan spam. Hieronder lees je hoe ik spam tegenga.

Naar het Anti Spam Beleid »

Share This