Juridische teksten

Op deze pagina vind je alle juridische teksten overzichtelijk bij elkaar.

Inhoud

Alles conform de relevante wet en regelgeving
Beroepsorganisatie CAT Collectief De praktijk is aangesloten bij de beroepsorganisatie CAT Collectief Alternatieve Therapeuten, voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en aan de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Complementaire geneeswijzen werken aanvullend op een reguliere behandeling, dienen niet als vervanging maar ondersteunen het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Bij het constateren van zogeheten ‘rode vlaggen‘ zal cliënt direct worden doorverwezen naar de eigen huisarts of Spoed Eisende Hulp.

CAT morele beroepscode

  • Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
  • Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
  • Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
  • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.
  • Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.
Klachtenregeling en tuchtrecht
GAT 2021CAT-therapeuten vallen onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke geschillencommissie.

Naar de Klachtenregeling »

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke aanbieding en elke overeenkomst tussen behandelaar en cliënt inzake het leveren van diensten.

Naar de Algemene Voorwaarden »

Cookieverklaring

Ook deze website gebruikt cookies. Technische cookies en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak. Analytische cookies zorgen dat meting van o.a bezoekersaantallen mogelijk is.

Naar de Cookieverklaring »

Copyright

De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, illustraties etc. zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.

Naar de Copyright verklaring »

Privacyverklaring

Jouw privacy is superbelangrijk. Hieronder lees je welke gegevens ik verzamel, waarom en met welke grondslag en hoe ik deze gegevens beveilig.

Naar de Privacyverklaring »

Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je als lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Naar de Disclaimer »