Juridische teksten

Op deze pagina vind je alle juridische teksten overzichtelijk bij elkaar.

Inhoud

Alles conform de relevante wet en regelgeving

Praktijk Barbara Kremers is aangesloten bij de beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Barbara Kremers is erkend alternatief therapeut op het gebied van Natuurgeneeskunde.

CAT Beroepscode

  • Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode.
  • Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
  • Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd.
  • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
  • Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
  • Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.
  • Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten.
Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke aanbieding en elke overeenkomst tussen Praktijk Barbara Kremers en haar cliënt inzake het leveren van diensten.

Naar de Algemene Voorwaarden »

Copyright
De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, illustraties etc. zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers.

Naar de Copyright verklaring »

Cookieverklaring

Ook deze website gebruikt cookies. Technische cookies en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak. Analytische cookies zorgen dat meting van o.a bezoekersaantallen mogelijk is.

Naar de Cookieverklaring »

Klachtenregeling
Logo GAT geschillen
Praktijk Barbara Kremers is aangesloten bij GAT, een erkende geschillencommissie, en voldoet daarmee aan de wet WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Naar de Klachtenregeling »

Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je als lezer kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Naar de Disclaimer »

Anti Spam Beleid

Spam is ongevraagde en ongewenste e-mail die naar meerdere mensen wordt verstuurd. Net als iedereen heb ik ook een hekel aan spam. Hieronder lees je hoe ik spam tegenga.

Naar het Anti Spam Beleid »

Privacyverklaring

Jouw privacy is superbelangrijk. Hieronder lees je welke gegevens ik verzamel, waarom en met welke grondslag en hoe ik deze gegevens beveilig.

Naar de Privacyverklaring »

Share This